Realism eller hopp – apropå en biografi om Dag Hammarskjöld

13/12 2023 av

I dagens världsläge, med klimatkris och krig, står depressiv realism mot idealistiskt hopp. Realisten ser världen som den är medan den hoppfulle ser den som den borde vara. Realism utan hopp blir cynisk och hopp utan realism blir kraftlös. Eftersom det är otrevligt att vara cynisk eller kraftlös blir frågan: Hur förena realism och hopp? […]

läs mer