Demokratin skakar!

14/8 2023 av

– Om demokratins kris inom frikyrkan som en del av landet. ”Samhället skakar!” var ett uttryck som författaren Erik Gustaf Geijer använde i början av 1800-talet för att beskriva att Sverige stod inför helt nya utmaningar och helt nya lösningar, och som fick honom själv att röra sig så sakteliga från konservatism mot liberalism där […]

läs mer
Pandemin och demokratin

15/11 2020 av

Pandemin bryter vårt vanliga sociala liv. Myndigheterna bestämmer vad vi skall göra, vi förväntas hålla distans, inte träffa någon utanför den närmaste kretsen. Det finns ett antal samhällsproblem, sedan länge i centrum av den politiska debatten. I det oklara parlamentariska läget hittar partierna profilfrågor som en språngbräda till makten. Att hålla ingångna avtal blir viktigare […]

läs mer