Modet att vara till och förnuftigt leva våra liv

26/8 2023 av

Jag har återvänt till mina böcker av Georg Henrik von Wright och Paul Tillich i sommar. Båda är män av förra århundradet men moderna och förebådande det senmoderna tillståndet; vår tid. Finlandssvenske filosofen, som efterträdde Wittgenstein i Cambridge, von Wrights stoiska lugn hindrade honom inte ifrån att brottas med det han såg; att människan och […]

läs mer
Film och existens

5/9 2012 av

Livet kan tyckas kort, men levandet är i mångt och mycket en långsam historia. I lager på lager läggs vardagens erfarenheter till varandra och först efter långa tidsrymder ser vi de mönster som utgör våra liv. Det är något nästan geologiskt över det hela. Under samtidens och tidsandans vegetationstäcke ligger livsmönstrets berggrund fördold. Det krävs […]

läs mer