Lite mer om Ahlin och Luther – och om orden i det sekulära

18/7 2021 av

Det finns mer att säga om Lars Ahlin och Martin Luther (jämför bloggen 210614). Ahlin, den av Luther färgade författaren, Dora i hans Fromma mord och Luther är inte några enkla personer. Inte heller relationerna mellan dem. Och i förlängningen finns frågor om trons och teologins förhållande till det sekulära och det offentliga. Om beroende […]

läs mer