Berättelser och gemenskaper –
fem nya teser när det är bråttom

3/9 2023 av

. Förbundet Kristen humanism har haft sitt sommarmöte. Temat var ”En kultur för nya berättelser”. Läget för demokratin i vid mening blev en nyckelfråga. Statsvetaren Erik Amnå lyfte fram försvagningen av delar som deltagande, samtal och (rimlig) jämlikhet. Kärnan, formella valprocedurer och liberala fri- och rättigheter, är ännu intakt. Före mötet skrev jag en bloggpost […]

läs mer
Berättelser och gemenskaper – sju teser i en hård och tyst tid

30/7 2023 av

. Det ropas efter goda berättelser i denna hårda tid. Med dess klimatkris, krig och ojämlikhet. Med dess splittrade bilder av verkligheten, fragmentiserade av sociala media och ensamliv. Med dess politiker som inte förmår se klart mot framtiden.  Förbundet Kristen humanism ägnar sitt kommande sommarmöte i värmländska Ransäter åt behovet av goda berättelser. Ett behov […]

läs mer