Humanism under antropocen

17/8 2021 av

Antropocen är ett namn för nuvarande geologiska tidsålder för att beteckna människans påverkan på klimat och ekosystem, med start vid industrialiseringens början. Människans egenskaper som biologisk art förstås som biologisk evolution, med mutationer i arvsmassan och selektion av gener som gett reproduktiv fördel. Förståelsen av uppkomst av mänskliga egenskaper som en följd av evolution illustrerar […]

läs mer