Den goda viljan

2/6 2019 av

Ibland tänker jag att mycket av det onda i världen görs med de bästa intentioner. Det som väckt den tanken nu är medias rapportering om föräldrar som utsätter sina barn för fara och lidande på olika sätt – för att de tror att de gör det som är rätt. Dels är det ”IS-mammorna”, som inte […]

läs mer