Kompromisser och valrörelsen

11/8 2022 av

Vissa ord från antiken har slingrat sig genom historien, ett fascinerande exempel är promittere: lova, utlova. I formen compromittere som vi känner som kompromiss avses ett gemensamt löfte. Politiska partier med olika grundideologier gör eftergifter till varandra för ett gemensamt förslag. Historiska exempel är socialdemokratin under Hjalmar Branting som kom överens med högersidan om rösträtten. […]

läs mer