Övergången från förmodern till modern verklighetstolkning och gudsbild

29/9 2014 av

Övergången mellan förmodern och modern tid ägde rum på 1600-talet. Den föregicks av renässansen. Naturvetenskapen hade på allvar börjat erövra mark. Galileo gjorde sina grundläggande mekaniska experiment. Han bröt bland annat med Aristoteles föreställning att det behövs en kraft för att hålla ett föremål i rörelse. Istället är det så att ett föremål fortsätter sin […]

läs mer
Thomasevangeliet

8/3 2012 av

Man har hittat en bunt berättelser som handlar om en vän. Varför inte läsa och begrunda? Jesus sade: Om de som leder er säger till er: ”Se, riket är i himlen”, då är ju himmelens fåglar där före er. Och om de säger till er: ”Det är i havet”, då är ju fiskarna där före […]

läs mer