En demokratifråga

6/2 2017 av

Är det bra att val till riksdag, landsting och kommuner sker på en och samma dag? En svårighet med det nuvarande systemet är att uppmärksamheten primärt gäller riksdagen. Kommunalvalet får en viss uppmärksamhet för att kommunala frågor är nära ens vardag. Men landstingsvalet hamnar väldigt lätt i skymundan trots att landstinget ansvarar för både resor […]

läs mer