Hur blev bokbål ett uttryck för yttrandefrihet?

17/4 2022 av

Så har han lyckats igen. Rasmus Paludan fick tillstånd att genomföra sin turné med syfte att skända muslimernas heliga skrift, och dessvärre uppnådde han också sitt syfte att bevisa sin tes att muslimer är våldsbenägna, när hans provokation besvarades med upplopp på flera ställen. När han var här senast, för ett och ett halvt år […]

läs mer