Herren välsignar dig och bevarar dig

27/9 2023 av

Om du någon gång eller ofta deltar i en gudstjänst i en kyrka möts du troligen av en kollektiv välsignelse i slutet av gudstjänsten. Du som läser det här är troligen bekant med att den till största delen hämtas från den välsignelse som Aron, Moses bror, uttalar över Israels folk på flykt från Egypten in […]

läs mer