När historien händer

9/3 2014 av

100 år efter 1:a världskrigets utbrott ser vi igen bilder på soldater på förstasidorna, som om historien inte hade hänt. Som om miljoner döda inte hade dött. Eftervärlden förundras över två saker från första världskrigets utbrott. Det föregicks av ett antal mellanstatliga allianser, som gjorde krigsutbrottet nästan oundvikligt, när väl det första skottet kom. En […]

läs mer
Pussy riots och dick revenges

27/8 2012 av

Rättegången mot och straffen för de tre Pussy Riot-medlemmarna har väckt uppmärksamhet och reaktioner långt utanför Rysslands gränser. Protesterna har varit omfattande mot fängslandena och de hårda domarna; två års fängelse för ”huliganism”. Hufvudstadsbladets Anna-Lena Laurén (https://www.flamman.se/protest-riktades-i-forsta-hand-mot-kyrkan#share_node) menar att varken anhängare eller kritiker förstått vilka de är. I Sverige har de framställts som ett vilt […]

läs mer