Tro och politik

2/7 2021 av

Vad betyder det att kyrkor och samfund tar ställning i aktuella samhällsfrågor? När Svenska kyrkan tog ställning mot införandet av språkkrav för invandrare väckte det debatt. Kyrkorna skall tala om tron, inte försöka påverka pågående debatt, som skall handhas av politiker i den demokratiska processen.  Frågan för varje individ kan anses gälla vad tron på Jesus Kristus får […]

läs mer