Uppbrott, hemkomst

15/1 2022 av

För en tid sedan medverkade jag vid Danderyds kyrkokörs ett år försenade hundraårsjubileum. Det var några av sångerna som särskilt väckte mina känslor. Vi sjöng två sånger av Gabriella Gullin, tonsättningar av dikter av Pär Lagerkvist från hans expressionistiska period. Tyst är det rum heter en av dem. Den handlar om ödsligheten i Universum, hur […]

läs mer