Att äga gemensamt

3/2 2021 av

Marknadskrafterna har framgångsrikt skapat ekonomisk tillväxt, som skapat rikedomar för ägare, men även resurser för många människors dagliga liv. Konkurrens och utslagning av det minst produktiva är en viktig mekanism för värdeökning. Inom forskarvärlden finns en annan företeelse. I forskningsinstitutet CERN skapade Tim Berners-Lee 1990 World Wide Web. CERN öppnade www för allmänt bruk 1993. […]

läs mer