Skola, vård och omsorg –
Ideologin som riskabel projektion

17/3 2017 av

En möjlig ståndpunkt är att nästan alla verksamheter fungerar bättre om de drivs av privata aktörer. Ett annat möjligt ställningstagande är att inga skattepengar får gå ner i privata fickor. Det går att knyta ett ideologiskt raster både till den ena ståndpunkten och till den andra. Obegränsad privatisering och utläggning på marknaden som lösning på […]

läs mer