Existentiell hälsa
    • Johannebergs Equmeniakyrka
    • Pilbågsgatan 17
    • Göteborg
Föredrag av gymnasielärare Olle Sandvall.
Enkel fika serveras.
Minnesföreläsning för Stellan Nilson, en  förgrundsperson bland kristna humanister i Göteborg som avled i somras.
Välkomna