Gästfrihetens gränser och hopp – Göteborg 26 nov
    • Johannebergs Equmeniakyrka
    • Pilbågsgatan 17
    • Göteborg

Sten Högberg är pensionerad pastor i Equmeniakyrkan och kommer tala om Gästfrihetens gränser och hopp – Ett föredrag om gästfrihet, dess rötter i människans historia och ett verktyg för överlevnad, dess profilering i de universella delarna av Abrahamreligionerna och en kritisk granskning av den västerländska kristendomens benägenhet att skjuta gästfrihetens tillit och uppoffring för främlingen till förmån för makt över densamme. Gästfrihet för byggande av hållbar fred och hopp över alla gränser.

 

Vi börjar med fika kl 19.00