Islam i Sverige, med Simon Sorgenfri, Göteborg onsdag 6 nov
    • Sensus
    • Drottninggatan 30
    • Göteborg

 Simon Sorgenfrei är verksam som docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Huvudsakligen har han ägnat sig åt islam i historia och nutid, sufism och persisk sufilyrik. Han har skrivit boken ”Islam i Sverige de första trettonhundra åren” på uppdrag av Myndigheten till stöd för trossamfund.

Vi inleder med fika till självkostnadspris klockan 19.

Lokal: Sensus Drottninggatan 30 vån 3, Göteborg.