Jordsalt i ett samhälle på glid

9/10 2023 av

Det förödande jordskredet vid E6 hänger samman med att det finns mycket kvicklera i marken. Geologerna förklarar att det är när saltet i leran urlakas som den blir instabil. Och det har regnat ovanligt mycket i år, något som kan härledas till klimatförändringarna. I en faktaruta i DN läste jag följande: ”När leran förlorar sin […]

läs mer