Michelangelo – Pietà Bandini – Florens.

22/3 2017 av

Michelangelo Buenarroti (1475 -1564). Michelangelo tecknade och skulpterade gärna pietà där Jesu moder håller den döde sonen i sin famn. Förutom ett stort antal teckningar har han gjort tre skulpturer på pietà-temat. Det första är från 1499 och återfinns i Peterskyrkan i Rom. Detta är det vanliga pietà som är mycket vackert. Michelangelo gjorde de […]

läs mer