Per Larsson, Det är aldrig så mörkt som före gryningen – om klimatsorg och kristet hopp i en allvarstid
Vad händer i vårt inre vid insikten om hur människan dominerar
planeten och allt levande? När det blir uppenbart att Jorden inte räcker
till för vår samlade förbrukning. När vi berövar framtida generationer
deras livsmöjligheter och medverkar till att mängder av arter och hela
ekosystem går under?
– Hur leva ett anständigt liv i dagens värld?
Per Larsson är missionär och ekoteolog, medlem av Rättviksseminariet