Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa
    • Uppsala stadsbibliotek
    • Svartbäcksgatan 17
    • Uppsala
Föreläsning av Malin Rönnblom, statsvetare, Karlstads universitet.