Klimatet och vår gemensamma andlighet

13/4 2019 av

Femminuterstal i Kungsträdgården i Stockholm den 6 april 2019 med Fria Pensionärer: Vi kallar oss Fria pensionärer. Och vi är fria från mycket. Men vi är inte fria från skuld. Det är under vår livstid som vår egen västerländska civilisation har gått in i en återvändsgränd. Och vi måste vända om. Häromdagen var det *överskottsdagen” […]

läs mer
Ett skifte mellan två sätt att uppfatta verkligheten

18/10 2018 av

Nyligen läste jag en liten skrift Gunnar Sundin gav ut 2017. Den heter Evolution som gudomligt kärleksprojekt. Reflektioner kring olika perspektiv på tillvaron.     Sundin återberättar den naturvetenskapliga bilden av evolutionen och skapelsen och parallellt driver han berättelsen om Gud som agerande kraft i tillvaron.    Han refererar till religionspsykologen Hjalmar Sundéns tankar om perception. En utgångspunkt är bilder som kan tolkas på mer än […]

läs mer
”Jag är vägen” – om kristen andlig och social mognad

10/5 2016 av

Vad är andlighet? Jag har förstått att det är ett tabubelagt ord i det sekulära svenska språket och används bara av dem som skulle kunna betecknas som ”avvikare” från svenskt mainstream. Det har bland andra Cecilia Melder upptäckt i sin forskning kring svenskens förhållningssätt till WHO:s begrepp ”Spiritual Health”, ett begrepp som WHO använder för […]

läs mer