Efter valet – när värderingar viker för egenintressen

22/9 2022 av

”Behovet av bekvämlighet är så stort att man är redo att växla in grundläggande värderingar för att få behålla sin konsumtion och sin komfort.” ”Vi har slutat tala om ont och gott, i stället talar vi om intressen. Nationella intressen, väljarnas intressen, om ömsesidig nytta. Termer från bankvärlden. Lever vi i bankvärlden eller i en […]

läs mer
Skola, vård och omsorg –
Ideologin som riskabel projektion

17/3 2017 av

En möjlig ståndpunkt är att nästan alla verksamheter fungerar bättre om de drivs av privata aktörer. Ett annat möjligt ställningstagande är att inga skattepengar får gå ner i privata fickor. Det går att knyta ett ideologiskt raster både till den ena ståndpunkten och till den andra. Obegränsad privatisering och utläggning på marknaden som lösning på […]

läs mer