Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsboken. Sommarmötet brukar äga rum under fem dagar i början av augusti, vanligtvis på en kursgård eller folkhögskola. I samband med sommarmötet hålls även förbundets årsmöte.

Sommarmötet 2021 hålls 11-15 augusti i Vadstena.

Presentationsfolder om sommarmötet 2021.

Mer information på årets sommarmötessida.

Kostnader och anmälan.

På sommarmötena finns plats för:

lek och lyssnande,
debatt och gudstjänst,
föreläsningar och seminarier,
författarsamtal och musikupplevelser.