Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsboken. Sommarmötet brukar äga rum under fem dagar i början av augusti, vanligtvis på en kursgård eller folkhögskola. I samband med sommarmötet hålls även förbundets årsmöte.

Sommarmötet 2022 hålls 10-14 augusti i Vadstena. Mötet var fullbokat vid anmälningstidens utgång.

Du kan läsa mer om sommarmötet och göra en efteranmälan – om någon tidigare anmäld deltagare avbokar sin plats – på sidan Sommarmöte 2022.

På sommarmötena finns plats för:

lek och lyssnande,
debatt och gudstjänst,
föreläsningar och seminarier,
författarsamtal och musikupplevelser.