Sommarmöte

Förbundet Kristen humanism inbjuder varje år till sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsboken. Sommarmötet brukar äga rum under fem dagar i början av augusti, vanligtvis på en kursgård eller folkhögskola. I samband med sommarmötet hålls även förbundets årsmöte.
Programfolder för sommarmötet 2020.
Årets sommarmöte är inställt p g a risken för spridning av Corona-virus och har flyttats fram till 11-15 augusti 2021 med samma tema och på samma plats i Vadstena.

På sommarmötet finns plats för:

lek och lyssnande,
debatt och gudstjänst,
föreläsningar och seminarier,
författarsamtal och musikupplevelser.